سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
قابل توجه دانشجويان گرامي رسانده ميشود . طبق دستورالعمل وزارت بهداشت به شماره نامه (600/1837/د)قيمت غذاها از تاريخ 9707/28 تغيير خواهد کرد. کل صبحانه هفته 4200تومان، هر وعده ناهار و شام 1350 تومان مي باشد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.229